Nasza oferta

RODZINNA SPÓŁKA Z O.O.
SPOSÓB NA BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE I NISKIE PODATKI

Nasze ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze spółek z o.o. pozwoliło nam na wypracowanie bogatego know-how niezbędnego dla rozwią-zywania problemów, które dotyczą funkcjonowania małych spółek z o.o. takich jak podwójne opodatkowanie, ograniczenie odpowiedzialności majątkowej osobistej właścicieli, problematyka powiązań czy też kwestie przekształceniowe.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych dla spółek z o.o. , spółek komandytowych wraz z opracowaniem polityki rachunkowości.

KADRY I PŁACE

Kompleksowa obsługa kadr i płac, sporządzanie list płac, umów o pracę, świadectw pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników.

KSIĄZKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie księgi podatkowej, ewidencji VAT wraz z ewidencją środków trwałych.

100% satysfakcji

Doświadczenie

Bezpieczeństwo

Profesjonalizm

Kreatywność